top of page

Trekking & Hiking Nedir? 

 

 

Doğa Yürüyüşlerine içinde geçtiği coğrafyanın özellikleri ve sürelerine göre farklı ülkelerde farklı isimler verilmektedir.

 

Coğrafya yüksekliğin mevsim iklim ve bitki örtüsüne etkisi olarak yürüyüşçünün karşısına çıkarken, yürüyüşün süresi ise taşınması gereken malzemelerin miktarına ve kalitesini belirleyen faktördür. Bir doğa yürüyüşü deniz seviyesindeki bir güzergahta yapılabileceği gibi, tepeler ve yüksek dağlarda olması da mümkündür.

 

Aşılması güç tabiat engellerinin üstesinden gelebilmek için teknik malzemelerin kullanımı ve dağcılık tekniklerinin bilinmesini gerektirebilecek seviyeler ile Dağcılık (Mountaineering) ve Tırmanış (Climbing) kümesine yakınsayan bir faaliyet, teknik malzeme kullanımına ihtiyaç duyulmayan rotalarda daha çok bir doğa yürüyüşü özelliği taşır. Aktivitelerin sınıflandırmaları da bu şartlara yakınlığına göre verilmektedir.

 

Doğa yürüyüşlerinde genel olarak kullanılan iki terim çıkar karşımıza. “Hiking” ve “Trekking”. Her ikisi de doğada geçmesine rağmen Hiking genel olarak orman, milli park ve tabiat parklarında işaretlenerek belirlenmiş ve düzenlenmiş orman yolu ve patikalarda günübirlik olarak yapılan doğa yürüyüşlerini ifade etmekte, Trekking ise daha önceden belirlenmemiş ve bilinmeyen dağ ve orman patikalarında daha zor şartlarda daha uzun süren faaliyetlerdir.

 

Bu iki aktivite ayrıca yoğunluk açısından da farklılık göstermektedir. Bir hiking aktivitesinin trekking kadar yorucu olduğu iddia edilse de daha çok orta seviyede bir adım yoğunluğuna ihtiyaç duyulur. Trekkingde ise adım yoğunluğu daha fazladır. Çünkü yürüyüşçünün sadece belirlenmiş ve düzenlenmiş parkurda yürümesi yetmez, ayrıca daha kötü zemin şartlarıyla da mücadele gerektirir. Bundan dolayı trekking yapanlar bot kullanırken hiking yapacaklar için daha hafif doğa yürüyüş ayakkabıları yeterli gelecektir. Trekking aktivitesi yoğunluğuna bağlı olarak katılımcıların temel hayatta kalma becerileri ve ilk yardım tekniklerini de bilmesi gereklidir.

 

Hiking ve trekking aktiviteleri mesafeleri açısından karşılaştırıldığında aralarındaki fark biraz azalmaktadır. Çünkü her ikisi de uzun bir yolculuk olabileceği gibi kısa bir gezi aktivitesi de olabilmektedir. Fakat yine de daha uzun olanı trekkingdir. Kimi zaman trekkingde yük hayvanlarının veya taşıyıcıların da kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Yardımcılar küçük kamplar kurmak için gerekli malzemeleri taşıyabilir, yemek hazırlamak vb. gibi hazırlıklar görevliler tarafından yapılarak yürüyüşçülerin yalnız varış noktalarına ulaşmasına konsantre olunması sağlanabilir.

 

Tüm bu söylediklerimize ek olarak bir de “Backpacking” kavramı kullanılmaktadır. Backpacking kişinin malzemelerini sırt çantasında taşıyarak gerçekleştirdiği doğa faaliyetidir. Her zaman olmasa da sıklıkla uzun süreli bir faaliyet olup kamplı veya kampsız olabilir. Çadır kurulumu Kuzey Amerika’da yaygın, Avrupa’da ise basit barınak ve dağ kulübeleri bulunduğundan daha azdır. Yeni Zellanda’da gecelik kulübeler kullanıldığından karşılık gelen terim olarak “tramping” kullanılmaktadır. İngiltere’de ise gezginler kampa ek olarak her türlü barınma şeklini kullanmalarına rağmen “Hill Walking”. Güney Afrika’da gezginler basit kulübeleri kullanırlar. Diğer başka ülkelerde kullanılan benzer terim ise “trekking” ve “bushwalking” dir.

 

Yine “Backpacking” ismi verilmekle birlikte gezginlerin ulaşımlarını toplu taşım imkanlarından faydalanarak sağladığı aylar sürebilen seyahat/geziler ise tamamıyla farklı bir aktivitedir. Aynı isim verilen iki aktivite bu manada birbirinden ayrı özellikler içerir.

 

Özet olarak;

 

1.         Trekking daha iddialı ve zorlu bir faaliyet iken hiking daha çok bir boş zaman aktivitesidir.

2.         Trekking katılımcılar için daha iyi kamp malzemesi ve acil durum malzemelerinin taşınmasını gerektirir.

3.         Trekking, daha önce genellikle belirlenmiş ve işaretlenmiş  bir parkuru ihtiva eden hikingden daha zorlu bir patika ve farklı zemin şartlarını ihtiva eder.

4.         Trekking varış noktaları bakir alanlar gibi daha bilinmedik bölge ve manzaralara sahiptir. Hiking aktivitesinde ise katılımcıların görebilecekleri doğa daha çok hiking patikası ile sınırlıdır.

 

Nasıl, kafamız biraz karıştı değil mi? İyisi mi biz tüm bunları biraz basitleştirip günübirlik veya uzun doğa yürüyüş faaliyeti olarak özetlemiş olalım hepsini. Ülkemizde yapılan faaliyetlerdeki güzergah ve parkurlarların özellikleri göz önünde tutularak faaliyetlerin genellikle kısa faaliyetler olmasına rağmen tüm doğa yürüyüş faaliyetleri için “trekking” kelimesi genel geçerli bir kavram olarak kullanılır hale gelmiştir.

bottom of page